วิชาเลขตอนม.ปลาย นำไปใช้ในวิชาคอมขั้นสูงอะไรบ้าง?

หลายคนอาจเคยบ่น “เรียนเลขไปทำไม ไม่เห็นได้ใช้เลย& […]

ใช้ AI เขียนหนังสือเอง ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้

  GPT-2 เป็นโมเดลทางภาษา เป็นปัญญาประดิษฐ์ (deep l […]

เห็นหน้าคนปุ๊บก็รู้ว่าชื่ออะไร ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า Face recognition

Face recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ปัจจุบันมี API ที่ […]