เห็นหน้าคนปุ๊บก็รู้ว่าชื่ออะไร ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า Face recognition

Face recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ปัจจุบันมี API ที่ […]