ขาย เปิดซิงโค้ดดิ้งด้วยไพทอน เวอร์ชัน PDF

ข้อมูลหนังสือเบื้องต้น   ? ปัญหาเวลาอ่านหนังสือสอน […]

เปิดซิงโค้ดดิ้งด้วยไพทอน ไม่ใช่เด็กคอมก็เก็ต

หนังสือ เปิดซิงโค้ดดิ้งด้วยไพทอน ไม่ใช่เด็กคอมก็เก็ต เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมครั้งแรกในชีวิต

ขายเล่มกระดาษ AI ไม่ยาก ปี 1

ชื่อหนังสือ “AI ไม่ยาก ปี 1” เล่มนี้ จะเป็น […]