เปิดซิงโค้ดดิ้งด้วยไพทอน ไม่ใช่เด็กคอมก็เก็ต

หนังสือ เปิดซิงโค้ดดิ้งด้วยไพทอน ไม่ใช่เด็กคอมก็เก็ต เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมครั้งแรกในชีวิต