Google ยกเลิกรูปภาพหน้าผลการเสริช์

ก่อนหน้านี้ผมเขียนบทความ “โชว์รูปเทห์ ๆ ในกูเกิลด […]

โชว์รูปเทห์ๆ ในกูเกิลด้วย Google Authorship ตอนแรก

จะดีกว่าหรือไม่ ? เมื่อใช้ Google แล้วเจอรูปคุณยิ้มแฉ่ง […]