จุดอ่อนโค้ดตอน upload file

  ++++? ความปลอดภัยกับการโค้ดดิ่ง ?+++ การเขียนหน้ […]

ปัญหาตัวเลขในการโค้ดดิ่ง

  หนึ่งในปัญหาคลาสิก เวลาเขียนโปรแกรมที่ทุกคนต้องเ […]

access token คืออะไรใน facebook

+++ access token คืออะไรใน facebook ++++ ปกติ facebook […]