ประเทศไทย กลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2580

ลัคนา

ลัคนา ถ้าไปเปิด wiki จะให้คำนิยามดังนี้ ลัคนา (Ascendan […]

ตะลอนทัวร์ห้างดังติด MRT

ก่อนหน้าผมเขียนบทความ ตะลอนทัวร์ห้างดังติด BTS แต่ในบทค […]