วันโปรแกรมเมอร์

วันโปรแกรมเมอร์นานาชาติจะมี 2 ครั้งในหนึ่งปี ได้แก่

  • วันที่ 7 มกราคม ของทุก ๆ ปี
  • แต่ที่นิยมกันคือวันที่ 13 กันยายน ของทุก ๆ ปี แต่ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน (กุมภาพันธ์มี 29 วัน) ก็จะขยับเร็วขึ้นมาเป็น 12 กันยายน ของทุก ๆ ปีแทน

สำหรับที่มาที่ไป

ในปี 2007 ได้กำหนดให้วันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันโปรแกรมเมอร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่โปรแกรมเมอร์ ซึ่งวันนี้ก็จะถูกเฉลิมฉลองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในรัสเซีย

และในปี 2009 ประธานาธิบดี Dmitry Medvedev แห่งรัฐเซีย?ได้ลงนามประกาศให้มี “วันโปรแกรมเมอร์” โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 13 กันยายนของทุก ๆ ปี?แต่ถ้าปีอธิกสุรทิน ก็จะขยับเร็วขึ้นมาเป็น 12 กันยายน แทน

เหตุที่เลือกวันนี้เพราะมันแทนที่ด้วย 8 บิต เมื่อนำเลข 2 ยกกำลัง 8 (2^8) ก็จะได้ 256 วัน (ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) และมีค่าน้อยกว่า 365 วัน

 

อ้างอิง

เขียนโดย แอดมินโฮ โอน้อยออก