วันโปรแกรมเมอร์

วันโปรแกรมเมอร์นานาชาติจะมี 2 ครั้งในหนึ่งปี ได้แก่

  • วันที่ 7 มกราคม ของทุก ๆ ปี
  • แต่ที่นิยมกันคือวันที่ 13 กันยายน ของทุก ๆ ปี แต่ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน (กุมภาพันธ์มี 29 วัน) ก็จะขยับเร็วขึ้นมาเป็น 12 กันยายน ของทุก ๆ ปีแทน

สำหรับที่มาที่ไป

ในปี 2007 ได้กำหนดให้วันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันโปรแกรมเมอร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่โปรแกรมเมอร์ ซึ่งวันนี้ก็จะถูกเฉลิมฉลองในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในรัสเซีย

และในปี 2009 ประธานาธิบดี Dmitry Medvedev แห่งรัฐเซีย?ได้ลงนามประกาศให้มี “วันโปรแกรมเมอร์” โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 13 กันยายนของทุก ๆ ปี?แต่ถ้าปีอธิกสุรทิน ก็จะขยับเร็วขึ้นมาเป็น 12 กันยายน แทน

เหตุที่เลือกวันนี้เพราะมันแทนที่ด้วย 8 บิต เมื่อนำเลข 2 ยกกำลัง 8 (2^8) ก็จะได้ 256 วัน (ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) และมีค่าน้อยกว่า 365 วัน

 
แต่ถ้าเป็นในจีน
เขาจะเลือกวันที่ 24 เดือน ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันโปรแกรมเมอร์
เหตุที่เลือกเพราะ 2 ยกกำลัง 10 ได้ 1024
(เลยกลายเป็น เดือน 10 วันที่ 24)
ถ้าใช้วิธีนี้ทำให้ไม่ต้องคำนึงถึงปีอธิกสุรทิน

อ้างอิง

เขียนโดย แอดมินโฮ โอน้อยออก